Proces DTP

 

W Lingua Lab oferujemy profesjonalne usługi z zakresu DTP, czyli składu i łamania tekstu oraz przygotowania publikacji do druku we wszystkich wersjach językowych. Wszelkie działania w tym zakresie odbywają się wieloetapowo, pod nadzorem doświadczonych specjalistów i z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta. 

 

W Lingua Lab pełny proces realizacji projektów DTP obejmuje następujące etapy: 

 

1        Złożenie zamówienia - klient dostarcza dokumenty do tłumaczenia i DTP wraz z instrukcjami zawierającymi dodatkowe wymagania bądź oczekiwania. Kierownik projektu analizuje powierzone materiały (w razie potrzeby zwraca się z prośbą o dostarczenie dodatkowych), przedstawia wycenę oraz uzgadnia z klientem szczegóły realizacji zamówienia (czas wykonania zlecenia, wymagany format plików),

2        Przygotowanie do wykonania zamówienia – kierownik projektu uzgadnia skład zespołu, który zrealizuje zlecenie (specjaliści w zakresie DTP, a także tłumacze, redaktorzy i korektorzy, jeżeli usługa obejmuje również tłumaczenie) oraz rodzaj właściwych narzędzi i programów wspomagających, a także przygotowuje pełny harmonogram działań. Jeśli zajdzie taka konieczność współpracuje z grupą specjalistów z działu IT,

3        Realizacja zamówienia – odpowiednio przygotowana dokumentacja (wraz z materiałami referencyjnymi i instrukcjami zleceniodawcy) dostarczana jest tłumaczowi bądź grupie tłumaczy. Jeśli tłumaczenie jest przeznaczone do publikacji i został zamówiony pełny proces tłumaczeniowy, przełożony tekst przekazywany jest korektorowi oraz redaktorowi do sprawdzenia pod kątem merytorycznym i językowym. Po pomyślnej weryfikacji tłumaczenie przesyła się do kierownika projektu, który kieruje dokumenty do specjalistów w zakresie lokalizacji (jeśli została zamówiona) oraz DTP. Działania DTP obejmują skład i łamanie tekstu przy dokładnym odwzorowaniu materiału źródłowego (przy tym brana jest pod uwagę specyfika języka, rozmiar czcionki, wielkość grafiki). W przypadku gdy zlecenie obejmuje stworzenie nowego projektu graficznego, wszelkie działania konsultowane są na bieżąco z klientem,

4        Kontrola jakości zamówienia – przetłumaczony i poddany DTP dokument kierowany jest do działu kontroli jakości w celu ponownej weryfikacji (która obejmuje m. in. sprawdzenie poprawności czcionek i schematów, zawartości językowej i merytorycznej dokumentu, spójności tekstu i zasad interpunkcji w każdym z języków). W razie wątpliwości, specjaliści z działu kontroli jakości konsultują się z odpowiednimi osobami odpowiedzialnymi za tłumaczenie, korektę, redakcję bądź skład i opracowanie graficzne tekstu. Projekt trafia z powrotem do kierownika, który dokładnie sprawdza czy wszystkie instrukcje zleceniodawcy zostały wykonane oraz czy zachowano wymagany format plików,

5        Przekazanie zrealizowanego zamówienia – gotowy do druku i publikacji dokument jest kierowany do zleceniodawcy w określonym wcześniej terminie, zgodnie z uzgodnionym sposobem przekazu (np.: przez pocztę elektroniczną, umieszczenie na serwerze ftp, poprzez aplikację online klienta lub w inny ustalony sposób),

6        Potwierdzenie otrzymania zamówienia - klient potwierdza otrzymanie prawidłowo zrealizowanego projektu. W terminie do 7 dni Lingua Lab wystawia fakturę.

 

Skieruj do specjalistów z Lingua Lab dowolny językowy projekt, a błyskawicznie otrzymasz bezpłatną wycenę i propozycję przygotowania wielojęzycznej publikacji.  

 

Skontaktuj się z Lingua Lab wysyłając zapytanie na adres: info@lingualab.com.pl 
lub wypełnij formularz bezpłatnej wyceny

 błyskawiczna_wycena_tłumaczenia_LinguaLab

Witryna www.lingualab.com.pl używa i wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Witryna www.lingualab.pl używa i wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Zamknij