Polityka prywatności

 
Doskonale rozumiemy istotę informacji biznesowych, dlatego zawsze szanujemy Twoje poufne dane. Lingua Lab chroni prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny internetowej. Nasza żelazna zasada, której się trzymamy, to nieudzielanie informacji o użytkownikach naszej witryny osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to ich uprzednią zgodę.
 
Pełną poufnością objęte są także materiały przekazane nam przez użytkowników witryny oraz klientów do wyceny czy też do tłumaczenia. Stanowią one naszą tajemnicę służbową a zgodnie z procedurami, którymi są objęci wszyscy pracownicy i podwykonawcy Lingua Lab, jesteśmy zobowiązani do nieujawniania ich osobom trzecim. Na życzenie klienta lub użytkownika witryny, Lingua Lab może zawrzeć dodatkową umowę o poufności lub przekazać materiały do tłumaczenia lingwiście, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez centralne organy państwowe.
 
W Lingua Lab stosujemy procedury fizyczne i administracyjne mające na celu zabezpieczenie prywatności wszystkich użytkowników witryny, lecz niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, które nie podlegają kontroli Lingua Lab. W związku z tym, strony te mogą działać zgodnie z własną polityką prywatności. Zalecamy zatem zapoznanie się z zasadami poufności danych i użytkowania każdej witryny odrębnie.
 

Zasady użytkowania witryny
 
Witrynę internetową Lingua Lab można przeglądać bez podawania danych osobowych, lecz w niektórych przypadkach Lingua Lab może prosić o ich udostępnienie. Dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej itp.) zbierane są w szczególności w celu, jaki został określony przy formularzu, w którym wprowadza się dane, co dla Lingua Lab może stanowić cel sprzedażowy, marketingowy czy rekrutacyjny. Dane osobowe mogą także być zbierane ze względu na przeprowadzane konkursy lub poprzez członkostwo użytkownika witryny w mediach społecznościowych prowadzonych przez Lingua Lab.
 
W Lingua Lab szczególnie dbamy o bezpieczeństwo danych i podejmujemy wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony danych osobowych. Zgromadzone na niniejszej witrynie internetowej dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom oraz osobom trzecim jedynie za zgodą osób, których dotyczą. Lingua Lab pomimo stosowania rygorystycznych procedur fizycznych i administracyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych, nie może zagwarantować, że dane będą w pełni niedostępne dla hakerów lub osób przechwytujących transmisje internetowe.
 
Lingua Lab równocześnie zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych osobowych, jeśli wymaga tego prawo, lub gdy działając w dobrej wierze, uważamy, że jest to konieczne dla zachowania zgodności z przepisami i procedurami prawnymi.
 
Zasady użytkowania witryny w zakresie realizacji usług i współpracy handlowej określa Regulamin Współpracy Lingua Lab. Akceptując zasady użytkowania witryny, użytkownik wyraża zgodę także na warunki zawarte w Regulaminie.
 
Z witryny Lingua Lab można korzystać wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno naruszać lub podejmować prób naruszenia jej zabezpieczeń. W przypadku naruszenia tego zakazu możliwe jest pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 
Lingua Lab nie sprawuje kontroli nad treścią przesyłanych informacji oraz nad treścią innych witryn, które zawierają łącza do witryny Lingua Lab, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Nie uznajemy ani też nie możemy zagwarantować dokładności treści witryn zawierających takie odnośniki i nie ponosimy odpowiedzialności za ich aktualizację. Korzystanie z informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny Lingua Lab jest własnym ryzykiem użytkownika.
 
Lingua Lab ani spółki z nią powiązane, ani też żadna inna strona uczestnicząca w tworzeniu lub udostępnianiu niniejszej witryny, nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, określone, wtórne lub inne szkody wynikające z użytkowanie bądź braku możliwości użytkowania materiałów zawartych w witrynie, w tym także za szkody spowodowane działaniem wirusów lub błędami bądź też niekompletnością informacji, nawet jeśli Lingua Lab została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
 

Zasady rezygnacji z użytkowania witryny
 
Użytkownik witryny może zmienić zdanie na temat otrzymywania informacji od Lingua Lab. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać informacji, proszony jest o przesłanie swojej prośby drogą elektroniczną na adres info@lingualab.pl wraz z opisem swojego stanowiska czy też sytuacji.
 
 
 
 

Witryna www.lingualab.com.pl używa i wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Witryna www.lingualab.pl używa i wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Zamknij